Merike Leesment

Olen tõlkija ja keeleõpetaja. Keskhariduse omandasin Rakvere I Keskkoolis (nüüdne Rakvere Gümnaasium). Inglise filoloogina lõpetasin Tartu Ülikooli. Keelealaseid teadmisi ja oskusi olen täiendanud Tallinna Ülikoolis tõlkija/toimetaja lisaerialal 2001. aastal ning kirjaliku ja suulise tõlke täiendkoolitusel 2012. aastal. Senise karjääri jooksul olen töötanud keeleõpetajana, tõlgina/tõlkijana ning riigiametnikuna tolli- ja maksuvaldkonna koolituse ja välissuhete alal.

Kirjuta