Kalamaja

MP Tõlked on väike ja sõbralik ettevõte Kalamajas, kus osutatakse professionaalset keeleabi tõlkimise ja keelekoolitusega.

Tõlkimisel on põhilisteks keelesuundadeks inglise-eesti-inglise. Peamised tõlkevaldkonnad on olnud finants, majandus, õigus, kultuur, haridus.

Inglise keele koolitust viiakse läbi eratundidena ühele õppijale või minigruppides (2-4 inimest). Õppeplaan koostatakse kliendi vajadustest lähtuvalt. Õppeprotsess on paindlik: tundide aeg, tempo ja tihedus kohandatakse õpilase soovidele ja seda saab muuta vastavalt sellele, kuidas õppija töö- või koolielu parajasti võimaldab.