Kalamaja Inglise ja eesti keele individuaalõpe. Eesti keele õpe viiakse läbi inglise keele baasil.

Individuaalõppes on tunnis korraga üks kuni kaks õpilast. Õpetaja keskendub konkreetse(te) õpilas(t)e koolitusvajadustele, millest lähtudes viiakse keeletunnid läbi personaalse programmi põhjal.

Õppija valib ise kursuse pikkuse ja mahu, mida saab õppetöö käigus paindlikult töö- ja eraeluga kohandada. Tunnid võivad toimuda nii koolitaja koolitusruumis kui õpilase poolt valitud kohas. Koolitaja asukohale on hea ligipääs ühiskondliku transpordiga ja maja ees on parkimine tasuta.

Hinnale 20€/akadeemiline tund (45 min) ei lisandu käibemaks. Olenevalt koolitusvajaduste põhjal kokkulepitud programmist võib kaasneda õpiku hind. Õpilastele ja tudengitele soodushind 15 €.